Chuyên đào tạo tiếng Đức du học

 

Tỉ lệ đỗ B1, B2 và dự bị cao, vượt trội so với thị trường chung, German-Link là lựa chọn học tiếng Đức hàng đầu cho các Du học sinh tại Việt Nam.