Nr. 8 Los C25 Gasse 57 Lang Ha, Ba Dinh, Hanoi

Zusammengesetzte Adjektive (Teil 1)

05/01/2022

Das Baby ist sehr süß!
Der Film ist sehr interessant!
Im Wald ist es sehr ruhig!
Liệu đã có lúc nào các bạn cảm thấy „sehr langweilig“ khi chúng mình cứ lặp lại các cách nói khá đơn điệu với „sehr/ so/ ganz … + Adjektiv“ không?
Hôm nay chúng mình sẽ làm quen với các tính từ „xịn xò“ mang hình ảnh ẩn dụ phong phú thay thế cho các cụm „sehr/ so/ ganz … + Adjektiv“ nhé! 😉

Có thể bạn quan tâm

KAUSALSATZ – CÂU NGUYÊN NHÂN TRONG TIẾNG ĐỨC

Trong tiếng Đức, để diễn đạt nguyên nhân hay lí do của một hành động, sự việc chúng ta có thể sử dụng các phương tiện ngữ pháp khác nhau như: 1. Liên từ (Konjunktion) được sử dụng để nối các câu hoặc các mệnh đề với nhau. Nếu là quan hệ chính – phụ thì câu/mệnh đề diễn […]

Tipps zur B2-Prüfungsvorbereitung

advisory-decor-3

Đăng ký nhận tư vấn

    *German Link cam kết bảo mật thông tin khách hàng.

    Đăng ký & Nhận ưu đãi

    đăng ký ngay

    Tìm kiếm