Số 8 Lô C25 Ngõ 57 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Ngữ pháp Phân biệt từ để hỏi

12/10/2023

Ngữ pháp Phân biệt từ để hỏi

Wer? Wen? Wem? Wessen?
Ai? Ai? Ai? Ai?
Dùng khi nào? Dùng như thế nào?

WER – Nominativ

(Cách 1)
Hỏi về người, chức năng làm chủ ngữ trong câu

Wer besucht uns heute?
(Ai hôm nay đến thăm chúng ta?)
Wer hat dir geholfen?
(Ai đã giúp đỡ bạn?)

WESSEN – Genetiv

(Cách 2)
Hỏi về chủ sở hữu

Wessen Auto ist das?
(Đây là ô tô của ai?)
Wessen Brief hast du gelesen?
(Bạn đã đọc thư của ai thế?)

WEM – Dativ

(Cách 3)
Hỏi về người, chức năng làm tân ngữ cách 3 (tân ngữ gián tiếp) trong câu

Wem schenkst du das Buch?
(Bạn tặng quyển sách cho ai?)
Wem hast du geholfen?
(Bạn đã giúp đỡ ai?)

WEN – Akkusativ

(Cách 4)
Hỏi về người, chức năng làm tân ngữ cách 4 (tân ngữ trực tiếp) trong câu

Wen hast du gestern besucht?
(Bạn đã đi thăm ai hôm qua?)
Wen liebst du?
(Bạn yêu ai?)

Xem thêm: Ngữ pháp ADJEKTIVE trong tiếng Đức

Có thể bạn quan tâm

Ngữ pháp Hauptsätze-Konjunktion trong tiếng Đức

Hauptsätze-Konjunktion im Deutschen (Liên từ liên kết các câu hoặc mệnh đề chính trong tiếng Đức) Konjunktionen: aber, denn, und, sondern, oder (từ viết tắt là ADUSO) A = aber (nhưng, tuy nhiên) D = denn (vì, bởi vì) U = und (và) S = sondern (mà, mà là) O = oder (hoặc, hoặc là) […]

advisory-decor-3

Đăng ký nhận tư vấn

    *German Link cam kết bảo mật thông tin khách hàng.

    Đăng ký & Nhận ưu đãi

    đăng ký ngay

    Tìm kiếm